DANH SÁCH CÁC ĐỐI TÁC CẤP CAO CỦA CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

Lãnh Đạo Mai Vương - 0912818238 
Lãnh Đạo Thanh Vân - 0383222777 
Lãnh Đạo Dạ Thảo - 0937740467 
Giám Đốc Miền Kiều Tiên  - 0908638223 
Giám Đốc Khu Vực Mai Thị Trúc Mai - 0328910669