CHỨNG NHẬN  TINH CHẤT DƯỠNG TRẮNG
BODY SECRET OF CACTUS

Xem thêm thông tin sản phẩm tại đây:

XUẤT XỨ:
Nhà máy sản xuất tại Hàn Quốc đạt chuẩn ISO 22716:2007 chuẩn CGMP - Cosmetics — Good Manufacturing Practices. CGMP được gọi là Tiêu chuẩn Mỹ phẩm - Thực hành sản xuất tốt. Đây được xem là cơ sở để đánh giá sự an toàn của các sản phẩm mỹ phẩm theo tiêu chuẩn chặt chẽ có tuân thủ thực hành sản xuất tốt hay không

CHỨNG NHẬN CFS:
Sản phẩm được cấp chứng nhận CFS (certificate of Free Sale) được cấp bởi Korea Cosmetic Association
(KCA) - Hiệp hội Mỹ Phẩm Hàn Quốc đặc quyền cấp các tiêu chuẩn về lưu hành Mỹ phẩm.
Chứng nhận này được kiểm soát bởi Bộ an toàn thực phẩm dược phẩm Hàn Quốc MFDS (Ministry of Food and Drug Safety) được xem là cơ quan quyền lực quyết định việc 1 sản phẩm Mỹ phẩm có được lưu hành tại Hàn hay không.

PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
Sản phẩm được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Bộ Y Tế đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh mỹ phẩm trên cả nước.