DANH SÁCH CÁC ĐỐI TÁC CẤP CAO CỦA CÔNG TY TẠI KHU VỰC ĐỒNG NAI


Lãnh đạo Đậu Thị Thu Hiền - 0903985118

Lãnh đạo Phan Như Ngọc - 0934101030

Lãnh đạo Phạm Ánh Ngọc - 0909842553

Giám Đốc Miền Kiều Trang - 0936300332

Giám Đốc Miền Huỳnh Anh Thư - 0368252549

Giám Đốc Khu Vực Mộc Thảo – 0924680007

Giám Đốc Khu Vực Mai Nhật Quỳnh - 0971342542


Giám Đốc Khu Vực Dung Nguyễn – 0933390507

Giám Đốc Khu Vực Quỳnh Uyên – 0707040998